Privédetectives in Nederland: aan deze regels moeten ze zich houden

Een privédetective kennen de meeste mensen uit Amerikaanse films. Maar ook in Nederland zijn er privédetectives en privé recherchebureaus. Alleen is hier niet zo veel over bekend. Wat mag zo’n bedrijf of persoon nou wel of niet? En aan wat voor regels moeten zij zich houden? Wij zochten het voor je uit.

Wat is de privédetective en wat doet hij?

Vaak is deze persoon een oud-politieman of een oud-militair. Dit is logisch, de vaardigheden uit de politie of het leger komen goed van pas. In Nederland zijn ongeveer 400 ondernemingen die zich hiermee bezighouden, met ongeveer 500 werknemers. De meeste mensen werken dus alleen. Het werk is erg uiteenlopend en kan variëren van het bespieden van een overspelige echtgenoot tot het controleren van de naleving van een concurrentiebeding. De privé detective Nederland kan zowel voor het civiele als het strafrecht worden ingezet. Dit is voor politie en justitie handig omdat er vaak niet genoeg mankracht is om bij zaken naar bewijs te zoeken. Dan komen we gelijk bij de eerste regel waaraan de privédetective zich moet houden.

Bevoegdheden van een normale burger

De privédetective heeft dezelfde bevoegdheden als een normale burger. Politie en justitie mogen bijvoorbeeld huizen binnen vallen, mensen staande houden en aanhouden. Dit mag de privédetective niet. Daarnaast mag hij ook geen telefoongesprekken afluisteren of verdachten fouilleren. Ook is hij zelf strafbaar als hij zich schuldig maakt aan het aanzetten tot het plegen van strafbare feiten en wanneer hij zelf strafbare feiten pleegt. Het kan ook zo zijn dat de privédetective in opdracht van het OM handelt. Als dat zo is, gelden er nog strengere regels voor bewijs verkregen tijdens het opsporingsonderzoek.

Observatie apparatuur

Alleen onder bijzondere omstandigheden is een langdurige en systematische observatie toegestaan voor de privédetective. Het aanbrengen van GPS-apparatuur op voertuigen vormen een te grote inbreuk op de privacy van de onderzochte persoon. Maar GPS-apparatuur mag wel gebruikt worden op bedrijfsvoertuigen en privé voertuigen die bedrijfsmatig gebruikt worden. Het is dus belangrijk dat de privédetective niet te ver gaat met het verzamelen van bewijs. De privacy van de onderzochte persoon moet ten alle tijden gewaarborgd blijven. Gaat de privédetective wel te ver? Dan kan zijn bewijs niet worden gebruikt.